Disclaimer

Deze website is ontwikkeld door Cisela en wordt beheerd door Dundas Producties.

De webredactie doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is. Dundas Producties kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste informatie die via deze website wordt verkregen. Dundas Producties aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoek en gebruik van deze site en de informatie die op de site wordt gegeven, danwel voor enige schade ontstaan door het openen, opslaan of gebruik van via deze site verkregen bestanden van welke aard dan ook. Het gebruik van informatie welke verkregen is via deze website gebeurt ten alle tijden voor risico van de gebruiker.